Varvel headquarters

Varvel, 1955 yılından beri ufak ve orta ölçüde sabit güç uygulamaları için dişli redüktör ve varyatörler tasarlamakta ve imal etmektedir. Varvel, yüksek hizmet seviyesi sayesinde güç aktarım sistemlerinin imalatı ve satışında uluslararası düzeyde güvenilir bir ortaktır ve özelleştirilmiş çözümler de sunmaktadır. Varvel, sosyal sorumlu bir şirketin değerleri ile faaliyet göstermektedir.

Varvel, dişli redüktör ve varyatörleri ve redüktörlerde genel olarak kullanılan kitler, distribütör ve yeniden satıcıların dakikalar içinde tüm dünyadaki müşteriler tarafından talep edilen ürünü yapılandırmasına olanak tanıyan modülerliği yansıtan modülerlik ve esneklik ile tasarlamaktadır.

Varvel için "inovasyon", İtalya dışında yeni sinerjiler kurmak anlamına gelmektedir ve bu geleceğe yönelik ilerleme, Varvel’in uluslararası küreselleşme zorluklarına aşina olan ve gerek redüktör ve varyatör yelpazesi ile gerekse de tüm iş ortakları ile olan ilişkilerinde bu kalite kavramı üzerine kurulmuş bir şirket haline gelmesini sağlamıştır.